Snapshot:
Het Limburg gevoel...

 

PRO - LIMBURG
Willen we met Lommel koploper blijven in de econonomische en toeristische onwikkeling van Noord-Limburg, dan is Uw stem belangrijk om de 6 jaar lange Lommelse VLD-vertegenwoordiging in de Provincieraad nog eens met 6 jaar te kunnen verlengen. 

Dit wil ik vanuit Limburg voor Lommel


1) Provinciale ondersteuning van CC Adelberg ? (oa. platformwerking)


2) Aanbod vergroten van “evenementenhal” Soeverein. 


3) Meer strategische visie op toerisme, vooral het verblijfstoerisme.


4) Mogelijkheden tot boeken van overnachtingen via internet

5) Rollend woonfonds aanspreken

K waliteitsvol wonen voor doelgroepen (gehandicapten, ouderen, personen met niet-aangeboren hersenafwijking, …) in de eigen vertrouwde omgeving

6) Ontwikkeling van de site oud ziekenhuis naar een nieuwe woonzorgcampus sterk stimuleren.

7) Ontsluiting Kristalpark via Noord-Zuid
Aansluiting E34 naar Nederland, ijzeren Rijn en een multimodaal overslagstation. Indien de Ijzeren Rijn gerealiseerd wordt, dient mijn eerste bezorgdheid te zijn dat er zeker een stop in het Kristalpark van Lommel komt. De Noord – Zuid moet verder afgewerkt worden tot de aansluiting met de autostrade. Wat de scheepsvaart betreft verdienen de knelpunten aan het sluizencomplex " De Blauwe Kei" mijn aandacht.
Als aan deze factoren voldaan is wordt Noord Limburg de ideale basis om een overslagterminal op te zetten, gelinkt aan het spoor en het kanaal. De uitbouw van de grote nog beschikbare industriezone in Limburg, en vooral in Lommel, dient dan ook "verstandig ingevuld" te worden, met de meeste garantie op tewerkstelling zowel voor laaggeschoolden als in de Hightech–industrie. De beste garantie op onze welstand is immers tewerkstelling en liefst nog zo kort mogelijk bij huis…

8) Cadmium-problematiek Noord-Limburg
L imburg moet toezien dat het saneren de getroffen eigenaars geen geld

9) Aanprijzen van Lommel als vestigingsplaats voor nieuwe industrie.
(Kristalpark 450 ha via GOM, Provinciale Ontwikkelingsmij Limburg, ...)
Verder hameren voor nieuwe bedrijven in Lommel met bijzondere aandacht voor de High-Tech.De economie zit momenteel in een zwakkere positie, daarom wil ik, samen met de VLD-top, actief op zoek gaan naar nieuwe bedrijven die in Limburg en zeker in Lommel willen investeren.

10) Gezinsvriendelijker maken van de belastingen.
Zo hebben straks de mensen terug meer middelen om bouwgrond te kopen. Er is echter een toename van alleenwonenden, koppels zonder kinderen en éengezinnen met kinderen. Dit doet de vraag naar kleinere woningen toenemen. Daarom wil ik niet alleen meewerken aan een oplossing voor iets meer betaalbare bouwkavels, maar eveneens zal ik ook toekijken dat met een minimum aan m² toch nog voldoende plaats is voor een maximum aan privacy. Met andere woorden, het moeten percelen zijn met een verantwoorde grootte. Hiervoor is Uw steun nodig en vraag ik om op 8 oktober 2006 Uw stem achter mijn naam uit te brengen.


En denk er aan, ik kan het niet alleen, dus geef ook alle andere kandidaten op de VLD-Vivant lijst uw stem!

V : Vrijheid
R : Rationeel
O : Onuitputtelijk
U : Uitdagend
W : Wenselijk