LEES MEER

Open VLD als partij...

Mensen die dit nog beweren hebben waarschijnlijk de politieke loopbaan van de vroegere PVV, de partij van de zelfstandigen, niet gevolgd, want wij zijn ondertussen een partij van de burger = Open VLD.

Ik durf zelf stellen dat er nu géén andere keuze is dan VLD te stemmen.
Iedereen wil toch vrijheid in zijn leven, zonder al te veel bemoeienissen van de overheid?
Iedereen wil toch loon naar werken?
Iedereen wil toch streven naar een sociale welvaartstaat?


Wij moeten werken om aan diegenen die het echt nodig hebben, zoals de echte zieken, de gepensioneerden en de gehandicapten, de sociale zekerheden te kunnen bieden. Alleen VLD wil naar een baneneconomie, en niet naar een uitkeringseconomie. VLD wil stemrecht ( Stom niet? om iemand te verplichten dat hij op 8 oktober een politieke keuze moet maken? ) invoeren, dat we zelfs kunnen stemmen via internet.

Ik kan nog lang doorgaan hoor, maar volgens mij is iedereen een VLD'er, en
wie dat niet is, kijk maar rond u, dat zijn mensen die vrije tijd verkiezen boven werk (spa'er) of die bedrijven als een bedreiging zien, want ze vervuilen water, lucht ed.. (Agalev), haten vreemdelingen, terwijl het dikwijls belgen zijn (Vlaams Blok) ...


Touwens, ik verzeker u, VLD is de énige partij die overal een logische oplossing heeft voor elk probleem. Maar op enkele jaren tijd kan je dit alles niet doordrukken. Ook niet omdat we juist nog te veel met die andere partijen moeten rekening houden.

U merkt, ik zou hier nog uren over kunnen doorgaan, maar misschien treffen we elkaar wel eens, en dan praten we een keer verder achter een goede pint.